Radostné, živé a hravé sdílení v kruhu. Kruh a pomyslné překročení našich hranic

Svět okolo nás hlučel změnami a omezeními. Hranicemi okresů a potvrzeními k cestě mimo domov. V každém z nás v tu chvíli započal proces utváření si vlastní reality a volby. Už to samotné bylo nádherné pozorovat.

Zasedli jsme ve velké vděčnosti, že můžeme, že se naše cesty setkali a v Ostravském Hubu jsme se společně potkali. Kruh započal svěže, zlehka a v rozverné náladě mě samotné. V každém z nás byla radost z lidského shledání, z viditelného úsměvu. V očích nám žhnuly plamínky víry a naděje.

Jako první nám proběhlo hlavou i tělem, co a jak správně říct, jak vyjádřit přicházející myšlenky a přetavit je v esenci. Mírné stažení na hrudi z dočasné tíhy zodpovědnosti se ale po chvíli rozplynulo jako ranní mlha. Vše bylo rázem tak jasné, živé a sdílení ze srdce nám bylo terapií. Bezpečný prostor a důvěra v kruhu zajistí být autentický, být v přítomném okamžiku.

Téma, jak pomoci – Děje se nám, že chceme někomu pomoci, a ač děláme maximum, nic nefunguje. Přišlo nám, že to nejvíc co pro své blízké můžeme udělat, je dát jim plnou pozornost a důvěru, že vše zvládnou, jak potřebují. Takto to funguje i u nás samotných. Nebojujme, pusťme otěže a dejme důvěru svému tělu a celému procesu. Uleví se.

Strach a obavy o své děti – Jak dál? Co udělat pro své děti, abychom jim poskytli jistotu a zdravý vývoj? Cítíme tu bezmoc, máme pocit selhání. Náš mozek nás nutí vzít to na sebe, obviňovat se, ale v těchto chvílích je zapotřebí srovnat hlavu se svým srdcem a věřit intuici, která je vždy o krok napřed.

Ticho – Bylo v kruhu s námi také. Sdílení beze slov patří k procesu. Vnímali jsme klid a přijetí. Dát prostor milovat a být milován životem samotným.

Téma zrcadlení vnitřního nastavení v obrazu vnějšího světa – Víkendové příběhy nás svedly k důležitosti vnímat role a včas zvolit tu, která je nám nejblíže. Vnímat sebe, své potřeby a umět si nastavit hranice. Nemusíme být oběťmi medií, cizích názorů nebo způsobů fungování. Můžeme včas vystoupit a daný problém jen pozorovat. Uvědomili jsme si, že být tvůrcem svého života v čisté podstatě a přirozenosti je to, oč tu běží.

Ty a já – Vztahy okolo nás procházejí transformací. Každý má občas až bláhovou touhu prosadit svou pravdu a určovat, co je pro koho dobré. Pokud mírně poodstoupíme, můžeme zavnímat naši touhu po bezpodmínečném přijetí. Chceme-li přijetí od svého partnera, rodičů nebo přátel nabídněme jim to samé. Být laskavý a poskytnout bezpodmínečnou lásku je cesta nejen k nalezení sama sebe, ale také k vytvoření zdravých vztahů okolo nás.

Mužská energie – Děkuji za přítomnost té jasné, podporující a dávající energii muže.

Pociťovali jsme velké štěstí a já osobně měla pocit úplného naplnění. Kruh prozářil nejen náš den, ale duši. S hranicemi v každém z nás se dá pracovat, chce to sílu a důvěru v proces.

Chcete vnést do svého života otevřenost? Prožít něco nového? Pojďte to zažít s námi. Bezpečný prostor a důvěra v kruhu je tu i pro Vás.

Lucie